NOVA RENOMA RESTAURACJA-HOTELIK

ul. Kłodzka 22, 57-402 Nowa Ruda
tel: 48 74 872 97 55
kontakt@nowarenoma.pl